FANDOM


Kocaeli Üniversitesi
Kocaeliuniversitesilogo
Umudun Merkezi
Kuruluş Yılı 1992
Yer Kocaeli
Rektör Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu
Öğrenci Sayısı 59.081
Akademik
Personel
171 Profesör
84 Doçent
434 Yardımcı Doçent
282 Öğretim Görevlisi
163 Okutman
704 Araştırma Görevlisi
52 Uzman
Üniversite Türü Devlet[1]
Eğitim Dili Türkçe, İngilizce
Posta Adresi 41380
İnternet Adresi 1
Bağlantılar 1

Kocaeli Üniversitesi, 1976 yılında Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi adı altında Elektrik ve Makine Fakülteleri, Temel Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller Enstitüsü kurulmuştur. Kurulan bu kurumlar, 1982 yılında Yıldız Üniversitesi'ne Kocaeli Mühendislik Fakültesi olarak bağlanmış; 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Kocaeli Üniversitesi adını almıştır.

171 profesör, 84 doçent, 434 yardımcı doçent, 282 öğretim görevlisi, 163 okutman, 704 araştırma görevlisi, 42 uzman olmak üzere toplam 1905 akademik, 989 idari personeli olan Kocaeli Üniversitesi'nin 11 fakülte, 7 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 19 meslek yüksekokul ve 3 enstitüsü bulunmaktadır. 59.081[2] öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmekte olan Kocaeli Üniversitesi, Türkiye'nin öğrenci sayısı bakımından, İstanbul Üniversitesi'nin ardından ikinci sırada yer almaktadır.

Akademik Birimler Edit

Fakülteler Edit

Diş Hekimliği Fakültesi Edit

17 Mayıs 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereği kurulan Diş Hekimliği Fakültesi, 25 öğrenci ile 2008-2009 eğitim öğretim yılına başlamış, fakülte binası 8.200 metre karesi kapalı alan olmak üzere 54.000 metre kare üzerine kurulmuştur. Fakültede 2 öğrenci laburatuvarı bulunmaktadır.[3]

Eğitim Fakültesi Edit

Üniversitenin eğitim fakültesi, 1999 yılında Anıtpark'ta kurulmuş ve 2005 yılında Umuttepe Yerleşkesi'ne taşınmıştır. 1526 öğrenci, 56 öğretim elemanı ve 16 idari personel ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.[4]

Fen Edebiyat Fakültesi Edit

Fen Edebiyat Fakültesi, 1993 yılında faaliyete geçmiş ve 2006 yılına kadar 1360 öğrenci mezun etmiştir. 139 akademik personel, 80 öğretim üyesi, 16 profesör, 12 doçent, 52 yardımcı doçent, 14 öğretim görevlisi ve 45 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.[5]

Güzel Sanatlar Fakültesi Edit

1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında Arslanbey Kampüsü'nde öğretime başlamış, 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Hereke Kampüsü'ne taşınmış, 1999 Gölcük Depremi'nin ardından Sümerbank Lojmanları'nın onarılmasıyla kazanılan binaları kullanmaya başlamıştır. 684 öğrenci, 40 akademik ve 11 idari personel ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.[6]

Hukuk Fakültesi Edit

1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında açılan Hukuk Fakültesi, ilk mezunlarını 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir.[7]

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Edit

1992 yılında kurulan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. 14 profesör, 8 doçent, 33 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 41 araştırma görevlisi ve 18 idari personel ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.[8]

İletişim Fakültesi Edit

1997 yılında kurulan İletişim Fakültesi, 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Haziran 2004'te Umuttepe Yerleşkesi'ne taşınmıştır.[9]

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Edit

Kocaeli Üniversite'sinde bulunan bir fakültedir.

Mühendislik Fakültesi Edit

11 Temmuz 1992'de kurulan fakülte, 13 bölümde halen eğitim-öğretime devam etmektedir.[10]

Teknik Eğitim Fakültesi Edit

Kocaeli Üniversitesi'nde bulunan ve 1994 yılında açılan bir fakültedir.

Tıp Fakültesi Edit

Kocaeli Üniversitesi'nde bulunan bir fakültedir.

Yüksekokullar Edit

Devlet Konservatuvarı Edit

Kocaeli Üniversitesi'nde bulunan bir devlet konservatuvarıdır.

Meslek Yüksekokulları Edit

Enstitüler Edit

Öğrenci Kulüpleri Edit

Rektörlük Edit

Üniversitede 1 rektör, 3 rektör yardımcısı, 1 baş danışman, 1 danışman, 1 genel sekreter ve 2 tane de genel sekreter yardımcısı görev yapmaktadır.

Rektör Edit

Rektör Yardımcısı Edit

Baş Danışman Edit

Danışman Edit

Genel Sekreter Edit

Genel Sekreter Yardımcısı Edit

Dış Bağlantılar Edit

Kaynakça Edit